fredag, oktober 02, 2009

kraftiga hyreshöjningar i gruppbostäder

I Sverige finns en lag som heter LSS - lagen om stöd och service för funktionshindrade. Min son som är autistisk omfattas av den här lagen och kan få viss hjälp och stöd. Än är det inte aktuellt för honom att flytta hemifrån men den dagen det blir det blir det troligen någon form av gruppbostad. Vilket också är vad jag vill för jag tror att han skulle bli väldigt ensam och isolerad i en egen lägenhet.

I en gruppbostad bor ca 4-5 personer i egna lägenheter men där finns också en extra lägenhet som fungerar som gemensamma utrymmen och personal dygnet runt. Dom gemensamma utrymmena används någon gång i veckan för gemensam middag, fika eller annan social aktivitet och vissa delar fungerar även som personalrum. Det är inte ett utrymme dom boende har tillgång till dygnet runt då det oftast låses på kvällen. Vanligen är många boende i gruppbostäder på någon form av sysselsättning dagtid så det är relativt få timmar dom har möjlighet att utnyttja dom gemensamma utrymmena.

Enligt paragraf 19 i LSS-lagen ska ett funktionshinder inte innebära merkostnader för den som omfattas av LSS. Trots detta har vissa kommuner chockhöjt hyran för boende i gruppbostäder. Man menar att dom ska betala för dom gemensamma utrymmena. Så hyran för den lägenheten läggs på hyran för övriga lägenheter i gruppbostaden. Vilket innebär cirka 30-40 % högre hyra än motsvarande lägenheter i samma hus/område. '

Dom flesta som bor i gruppbostäder lever på baspension och står utanför den reguljära arbetsmarkanden. Även om dom har någon form av sysselsättning så betalas den med aktivitetsstöd. Förutom det har dom möjlighet att få bostadsbidrag men bara upp till en viss nivå, lite drygt tvåtusen. Visst kan man få socialbidrag om man bor i gruppbostad och har sysselsättning men då krävs att man inte har några pengar på banken, aktier, värdepapper, konst eller andra värdeföremål.

Idag är det ett fåtal kommuner som kräver hyra för gemensamma utrymmen av dom boende i gruppbostäder. Vissa fall har kommit upp i hyresnämnden, länsrätten och kammarrätten men det har dömts olika beroende på instans och var i Sverige domen har utfärdats. Att funktionshindrade som bor i gruppbostad i vissa kommuner ska drabbas av högre hyra p.g.a dom ska betala för gemensamma utrymmen men i andra kommuner slipper är knappast rättvist. Jag har hört om fall då boende i gruppbostäder behöver ekonomiskt stöd från anhöriga för att klara sig. Vilket knappast bör vara meningen om man är vuxen och vill leva ett självständigt liv.

Då det faktiskt är ganska få människor som bor i gruppbostäder så är det här inte någon större besparing för kommunerna heller.

Jag skulle kunna fortsätta skriva mycket om detta. Jag vet att jag är partisk. Det här att höja hyror med 30-40 % är något ganska nytt som få kommuner idag tillämpar. Men det drabbar en redan ekonomiskt svag grupp. Sånt här borde våra skattepengar kunna gå till. Det är små summor men drabbar den enskilde väldigt hårt. Dessutom är det inte rättvist att det förekommer i vissa kommuner men inte i andra. För mig var det dessutom tills nyligen helt okänt. Jag önskar att det kom upp i pressen. Då jag inte själv har möjlighet att skriva i någon tidning får jag försöka sprida det här i bloggen som inte läses av så många men av några som jag hoppas håller med mig om att det är fel att ta ut så höga hyror av en redan svag och liten grupp.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vilken idioti! De som bor den här sortens bostäder gör det ju för att de behöver det här extra stödet för att få en trygg och dräglig vardag. De kan heller inte själva påverka sina inkomster på samma sätt som andra, och det borde man ta hänsyn till. Verkligen fel att göra så här mot en redan utsatt grupp. Orättvist också att det är olika regler i olika kommuner - är det verkligen lagligt? Jag menar, alla funktionshindrade ska väl ha samma rätt till stöd oavsett i vilken kommun de bor i!

/Anna S.

Thérèse sa...

Anna - som jag förstått det är det osäkert om det är lagligt. Olika rättsinstanser har dömt olika och det har dömts olika i olika delar av landet. LSS-lagen säger dessutom att du inte ska få merkostnader p.g.a ditt funktionshinder. Nu ska den ju ses över nästa år. Men det är väldigt upprörande och orättvist för dessa människor kan inte välja ett annat boende eller genom att byta jobb, utbilda sig eller likande höja sin lön. Det är också ganska få personer som bor i gruppbostäder så någon större besparing för kommunen är det inte heller. Tror också att människor gärna vill att deras skattepengar ska gå till sånt här. Vård, skola , omsorg brukar det ju sägas att folk gärna betalar skatt till för att det ska fungera bra.