måndag, maj 31, 2010

Ship to Gaza

Dom senaste dagarna har en konvoj med sex båtar på väg till Gaza varit i fokus i media. Det är organisationen Ship to Gaza som är på väg till Gaza med 10000 förnödenheter ombord finns bland annat författaren Henning Mankell. Israel håller Gazaremsan i blockad i protest mot att det palestinska området styrs av Hamas, en rörelse som är demokratiskt vald men samtidigt klassad som terrororganisation. Organisationen Ship to Gaza har tidigare skickat mindre laster med förnödenheter till Gaza och då har Israel valt att se genom fingrarna trots blockaden. Men nu verkar läget ha trappats upp. Enligt den senaste rapporten är israelisk kustbevakning på väg mot konvojen.

Organistationen Ship to Gaza säger att man är religiös och politisk obunden och på inget sätt stödjer Hamas utan det är civilbefolkningen i Gaza man riktar sina hjälpinsatser mot. Hamas, som blockaden skulle ha riktat sig emot, klarar sig utmärkt. Deras ledare och aktiva saknar ingenting av livets goda och drar i stället både politisk och ekonomisk nytta av blockaden. Gazas civilbefolkning lider däremot av brist på varor och förnödenheter. De kan inte resa, hälsovården är osäker då sjukhusen inte kan fungera utan material och reservdelar och överlag har det civila samhället fallit samman. Som ofta får inte blockaden den önskade verkan, den styrande eliten man vill rikta sig mot klarar sig men civilbefolkningen drabbas.

Utrikesminister Carl Bildt har sagt att han anser att Hamas är en terrororganisation men han sympatiserar med det humanitära engagemang han ser i aktionen, Ship to Gaza. Han utgår från att Israel bemöter den med fredliga medel.

Konflikten mellan Israel och Palestina brukar väcka starka känslor hos många. Men oavsett hur starka känslor man har om vilken sida som har rätt så borde väl ingen motsätta sig att förnödenheter når fram till Gazas civilbefolkning.

Inga kommentarer: