tisdag, maj 25, 2010

Barnadödligheten i världen minskar

För ungefär två veckor sen kom en rapport från WHO som innehöll den globala hälsostatistiken för 2010. Siffrorna i rapporten var mer positiva än man trott. Ändå tror knappt någon bedömare att FN kommer att lyckas uppnå milleniemål som antogs 2000 och går ut på att halvera världsfattigdomen till 2015.

Det positiva förändringarna i WHOs hälsostatistik från 2010 är bland annat:

Den globala barnadödligheten (barn som dör före sin femårsdag) har minskat med 30 procent mellan 1990 och 2008. Medan 12,5 miljoner barn avled 1990 var siffran nere i 8,8 miljoner 2008.

Antalet undernärda barn har minskat från 25 till 16 procent mellan 1990 och 2010.

Andelen födslar som sköts av sjukvårdspersonal har ökat globalt sett – fast i Afrika sker fortfarande hälften av alla födslar utan sjukvårdspersonal. Även inom andra områden håller hälsoläget i särskilt fattiga länder på att förbättras:

Nya hiv-infektioner har minskat med 16 procent mellan 2001 och 2008.

Andelen människor med tillgång till rent dricksvatten har ökat från 77 till 87 procent under samma tid.

Antalet dödsfall i tuberkulos bland personer som inte har hiv har minskat från 1,7 miljoner till 1,4 miljoner mellan 2001 och 2008.

1 kommentar:

Erica sa...

Ävenom man tycker att det går trögt, så går det åt rätt håll i allefall