torsdag, maj 27, 2010

kvinnliga statschefer

Av världens cirka 200 länder har bara 26 stycken en kvinnlig stats- eller regerings-chef. Det senaste tillskottet är Trinidad och Tobago där Kamala Persad-Bissessar valdes till premiärminister i måndags. Kamala tillhör ett parti som främst företräder landets innevånare med indiskt ursprung.50% av befolkningen är indisk-ättade och det är den största etniska gruppen ilandet.

Just det här med en majoritet eller nästan majoritet av befolkningen som har indsikt ursprung kan man se i några andra före detta brittiska kolonier som till exempel Guyana, Fiji och Mauritsius. Dom har ofta behållt sina traditioner och sin religion så i till exempel Guyana i Sydamerika är hinduismen den dominerande religionen.

Att det totalt bara finns 26 länder av cirka 200 som har kvinnliga stats- och regerings-chefer år 2010 känns ganska bedrövligt. Inget land i världen når heller upp till 50% kvinnor i parlametet. Bäst är Rwanda i Afrika där 49% av parlamentsledamoterna är kvinnor. Många länder har överhuvudtaget inga kvinnor alls i parlamentet.

Klicka här om ni vill se bilder på och läsa om dom 26 kvinnliga stats- och regerings-cheferna.

Inga kommentarer: