fredag, maj 28, 2010

Ingen vill ha ett ena Korea

Klicka här om ni vill läsa en bra artikel om det delade Korea. Precis som den kunniga Asien-korrespondenten Bertil Lintner skriver i sin analys är det knappast troligt att det spända läget på Korea-halvön kommer att leda till krig. I kulisserna bakom dom två koreanska staterna finns Kina och USA på varsin sida. Båda stormakterna vill till varje pris undvika ett krig. Inte heller vill man se en återförening då den kan innebära att en av stormakterna förlorar sitt inflytande på den koreanska halvön. Ett enat Korea kan bli Kina-vänligt och då skulle USA troligen tvingas lämna sina strategiskt viktiga militärbaser i Sydkorea. Eller så kan ett enat Korea bli USA-vänligt och då skulle Kina ha amerikanska militärbaser i ett grannland.

Då ingen vet hur ett framtida enat Korea skulle bli vill stormakterna till varje pris bevara den situation av status quo som rått sedan Koreakrigets slut 1953. Osäkerheten för ett framtida enat Korea och dom enorma praktiska problem en återförening av två så olika stater skulle innebära att det nog inte blir någon snar återförening. Men heller inget krig trots den upptrappade spänningen.

Läs gärna Bertil Lintners artikel, som jag länkar till i början av det här inlägget, för mer analys om bakgrunden till Koreas delning och hur situationen ser ut nu.

Inga kommentarer: